Harju Inkasso

Öeldakse, et võlg on võõra oma. Kahjuks ei pea kõik sellest lihtsast tõest kinni.

OÜ Harju Inkasso aitab korteriühistuid võlgnike probleemi lahendamisel. Peamine fookus on kohtule maksekäsu menetluse avalduste vormistamisel ja vajadusel hagiavalduste koostamisel. Soovi korral tegeleme võlgadega ka kohtuväliselt.

Meie eesmärgiks on pakkuda võimalikult valutuid lahendusi võlaprobleemidest vabanemiseks.

Püüame leida lahendusi nii võlausaldajale kui ka võlgnikule.

Kontakt